Styrelse

Ordförande: Mats Canvert
canvert.m@gmail.com
Ropgränd 33
Tel. 08-792 40 48

Kassör: Pär Engström
pareng@gmail.com
Ropgränd 34
Tel. 072-2520297

Ledamot: Pär Malmqvist
par.malmqvist@codeca.se
Ropgränd 10
Tel.  08-771 23 35

Ledamot: Ola Johansson
ola.a.johansson@gmail.com
Ropgränd 84
Tel.  076-3355711