Styrelse

Styrelsen för Ropgränds samfällighet har för närvarande följande ledamöter.

Ordförande: Mats Canvert
canvert.m@gmail.com
Ropgränd 33
Tel. 070-969 95 84‬

Kassör: Pär Engström
pareng@gmail.com
Ropgränd 34
Tel. 072-252 02 97

Sekreterare: Ola Johansson
ola.a.johansson@gmail.com
Ropgränd 84
Tel.  076-335 57 11

Ledamot: Martina Beer
Ropgränd 72