Skyddsrum

Kvartersgården är byggd för att kunna användas som ett skyddsrum för upp till 120 personer, om behovet skulle uppstå. Skyddsrumsdelen innefattar båda våningarna och börjar innanför hallen. På källarplanet finns ett förråd med utrustning och instruktioner för att iordningställa lokalen som skyddsrum. Skyddsrumsbesiktning av byggnaden gjordes senast år 2003.

Att ställa i ordning skyddsrummet innebär bland annat att fönster täcks för med betongblock, och likaså ingången från hallen. Ingång till skyddsrummet blir i stället dörren på nedre plan, på sidan av huset. Dessutom ska man ta ned några av innerväggarna. Det är förstås en del arbete, men ska kunna göras inom 48 timmar. Det kanske låter underligt att man ska behöva göra stora ändringar inne i byggnaden, men det beror inte på att föreningen byggt om huset, utan är enligt den ursprungliga planen. Huset är tänkt att i första hand vara användbart i fredstid, och kunna anpassas om behovet uppstår.

Allmän information om skyddsrum finns på www.msb.se/skyddsrum.