Ropgränd

Denna webbplats är till för att ge information om vad som händer i området.

Du kan hyra samlings- och festlokalen i vår kvartersgård till din fest, barnkalas, möte, etc. För mer information se sidan ”Lokalen”.

I kvartersgårdens källare finns ett enklare gym och en bastu som kan nyttjas av medlemmarna i Ropgränds samfällighetsförening. Bokning görs på anslagstavlan i entrén. Är du medlem i föreningen (boende i radhusen på Ropgränd 5-105) kan du kvittera ut en nyckel mot en deposition på 400 kr. Kontakta föreningens kassör.