Kvartersgården

Denna webbplats är till för att ge information om kvartersgården på Ropgränd 107 i Täby.

Kvartersgården är en gemensamhetsanläggning för oss som bor i radhusen på Ropgränd. För att ta hand om gården har vi en förening, Ropgränds samfällighet.

I kvartersgården finns en samlingslokal som kan hyras för fester, barnkalas, möten o.d. Även utomstående kan hyra lokalen. För mer information, se sidan Lokalen.

I källaren finns ett enklare gym och en bastu som kan nyttjas av medlemmarna i Ropgränds samfällighetsförening. Se sidan Gym & bastu.