Gym & bastu

I källaren finns ett enklare gym och en bastu som kan nyttjas av medlemmarna i Ropgränds samfällighetsförening. Är du medlem i föreningen (boende i radhusen på Ropgränd 5-105) kan du kvittera ut en nyckel mot en deposition på 400 kr. Kontakta föreningens kassör.

Regler för gym & bastu:

  • Bokning av gym och bastu görs på anslagstavlan i övre hallen (skriv ditt husnummer)
  • Boka max två tillfällen i taget
  • Redskap och hantlar ställs tillbaka på sin plats efter träning
  • Alla som använder gym eller bastu hjälper till att hålla rent (sopa, tömma papperskorg, städa toalett o.s.v.)
  • Medlem som kvitterat ut nyckel ansvarar för att eventuell ungdom i hushållet efterföljer reglerna
  • All träning sker på egen risk
  • Gym och bastu bör ej användas när lokalen på övervåningen är uthyrd
  • Avsteg från dessa regler kan resultera i att styrelsen tar tillbaka utkvitterad nyckel

Har du förslag på förbättringar eller frågor kring gym & bastu, kontakta Micke Kling (0703039239 eller ).